welkom

Nevenfuncties

Nevenfuncties van Max Bentum

 • Vice voorzitter hoofdbestuur KNHS.
  (Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie)

  Landelijke paardensportbond met 214.000 leden. Binnen de KNHS ben ik verantwoordelijk voor de tuchtrechtspraak en met een collega bestuurslid verantwoordelijk voor de wedstrijdsport in Nederland.
  website KNHS >
 • Lid van de Raad van Commissarissen van woningcorporatie Acantus te Veendam.

  Acantus verhuurt 13.500 woningen in Oost-Groningen.
  website Acantus >
 • Instructeur/ruiter cavalerie ere-escorte.

  Het cavalerie ere-escorte escorteert Hare Majesteit Koningin Beatrix jaarlijks op Prinsjesdag te paard. Daarnaast worden de leden van het Koninklijk Huis door het ere-escorte ge√ęscorteerd bij bijzonder gelegenheden zoals huwelijken en begrafenissen.
  website Cavalerie Ere-Escorte >
 • Examinator militair ruiterbewijs.

  www.militairruiterbewijs.nl >
 • Lid Leader steungroep en Leader actiegroep Oost-Groningen.

  De Leader steun- en actiegroep zijn adviesorganen van Gedeputeerde Staten van Groningen. Het doel is europese, provinciale en gemeentelijke gelden op een goede manier in te zetten zodat verbindingen kunnen worden gelegd tussen diverse activiteiten ter versterking van de economische ontwikkeling van het platteland.
  website Leader steun- en actiegroep Oost-Groningen >
 • Voorzitter wijk-en buurtbeheer Ommelanderwijk-Zuidwending.

  Wijk- en buurtbeheer Ommelanderwijk-Zuidwending is verantwoordelijk voor het bevorderen van de leefbaarheid en de uitvoering daarvan in de dorpen Ommelanderwijk en Zuidwending van de gemeente Veendam.
 • Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Dorpshuis Zuidwending.